workshops coaching - procesbegeleiding - visualisering
Wij geloven in de kracht van mensen om organisatiedoelstellingen en dromen te realiseren.

Wat doen we?

PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN EN BEDRIJFS- EN ORGANISATIEDOELSTELLINGEN BEREIKEN DOOR TE WERKEN VAN BINNENUIT.

Onze slogan is niet voor niets: BUITEN BEGINT BINNEN. We zijn ervan overtuigd dat zowel organisaties als individuen pas goed naar buiten kunnen komen als er eerst aan de binnenkant gewerkt wordt: Wat drijft ons als mens en als organisatie? Wat willen we realiseren? Wat willen we niet? Hoe vinden we een win-win tussen persoonlijke doelstellingen en organisatiedoelstellingen?

Wie eerst goed nadenkt, kan duidelijker en gerichter naar buiten komen. Met Beleaf willen we organisaties en mensen begeleiden om grondig naar binnen te kijken. Maar ons werk is pas af als we die sterke binnenkant ook naar buiten duidelijk kunnen maken in vormgeving. Dit kan zijn in een logo, slogan, maar ook in de uitstraling van gebouwen, het verhaal van de organisatie of van het individu, etc.

VAN BINNEN

Mensen halen energie en vertrouwen uit hun diepste, persoonlijke waarden en drijfveren
WIN-WIN
NAAR BUITEN

Gedreven mensen handelen autonoom, daadkrachtig en gericht op een groter doel
Organisatiedoelen krijgen levenskracht als ze worden gedragen door betrokken, bewuste medewerkersGedreven mensen & gedragen organisatiedoelen zijn de motor van een performante, duurzame organisatie
Individu
Samen
BELEAF

Begeleidt mensen en organisaties in de zoektocht naar hun diepere waarden en wortels (binnen)
Ondersteunt hen om die waarden en wortels in te zetten als fundament voor duurzame groei (binnen > buiten)
En maakt dat samen met hen zichtbaar naar de wereld (buiten)

Ons aanbod

We zijn er voor iedereen die, net als wij, gelooft in de kracht van elke mens als basis van een duurzame samenleving en duurzame organisaties.
We werken met jongeren en volwassenen, medewerkers en leidinggevenden, individuen en teams, bedrijven en organisaties. Ons aanbod is steeds op maat, op basis van eigen formats.
Op vraag werken we ook in het Engels of het Frans.


De weg uit het dilemna, de burn-out, de bore-out, de keuzestress is niet die van de objectieve gegevens en informatie, maar is inspiratie
(S.Sinek)


ORGANISATIE-ONTWIKKELING IN GROEP

In functie van het behalen van organisatie-doelen organiseren we workshops voor leidinggevenden en/of medewerkers.

Mogelijke doelen van deze workshops:

  • Werken aan een actueel verhaal, aan de positionering van het bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van een hernieuwde identiteit of in het kader van een fusie
  • Verhelderen, verdiepen en verstevigen van de fundamenten, de waarden van een organisatie
  • Versterken van de teamwerking: samenwerking bevorderen door te werken aan diepere banden van begrip en vertrouwen, door on(der)benutte competenties zichtbaar te maken. Detecteren en aanpakken van problemen in organisaties
  • Projecten op een creatieve, duurzame en gedragen manier aanpakken
  • ...

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN GROEP

We geloven in de meerwaarde van de groep als reflectie-orgaan voor persoonlijke ontwikkeling. Met een combinatie van technieken creëren we een veilige context waarin men zich kwetsbaar kan opstellen, zodat creativiteit en open gesprekken mogelijk zijn, naast persoonlijke reflectie en verdieping. We maken een programma op in functie van de concrete behoeften van de betrokken personen en/of de groep.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding kan als aanvulling op groepssessies en kan als apart traject.
Voor wie in een intensief, meditatief traject terug voeling wil krijgen met de rode draad in zijn/haar leven, met doelen en drijfveren bieden we het traject ‘Op zoek naar de Grondmelodie’ aan, in samenwerking met Renilde Vos. Voor wie wil werken aan een authentieke presentatie van zijn / haar imago, communicatie en stijl is er onze ‘Personal Branding’.

SPECIFIEKE DOELGROEPEN

Leidinggevenden, studenten & leerkrachten
Voor bepaalde doelgroepen hebben we een speci eke aanpak ontwikkeld, voor zowel groepssessies als individuele begeleiding.

Resultaten

Wat we aanleveren is divers, in functie van de noden en de gemaakte afspraken.
Uiteraard zorgen we voor een helder rapport of een presentatie, maar we doen meer.
Onze kracht ligt in het vertalen van het proces in een creatieve, meestal visuele, output. Dat kan een nieuw logo zijn, een film, een verhalenbundel, een kunstwerk,... Van deelnemers vragen we een open en positieve ingesteldheid en van het management vragen we een écht engagement en de wil tot échte veranderingen.

Wie zijn we?

Lies DaenenLies Daenen

FILOSOFE, KUNSTENAAR, PROCESBEGELEIDER, SCHRIJVER, MODERATOR, COACH

Van 2000 tot 2011 was Lies programmacoördinator maatschappelijke projecten voor Cera cvba. Ze coördineerde projecten in de domeinen Kunst & cultuur, Land- & tuinbouw en Armoedebestrijding. Sinds 2011 ontwikkelt ze als zelfstandige diverse concepten, adviseert ze organisaties rond waarden, identiteit en kunst en begeleidt ze workshops en projecten. Ze modereert geregeld debatten en schrijft levensverhalen en teksten, vooral over spiritualiteit en hedendaagse kunst. Daarnaast werkt ze als beeldend kunstenaar aan een eigen oeuvre (zie www.liesdaenen.be).

Annemie LemahieuAnnemie Lemahieu

MARKETEER, COMMUNICATIE-EXPERT, VORMGEVER, CREATIEF FACILITATOR, PROCESBEGELEIDER.

Meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende posities bij diverse bedrijven: Roularta, DDB, BBDO, Mc Cann, DuvalGuillaume, Davidsfonds en CD&V. Ze gelooft dat marketing en communicatie een meerwaarde zijn voor organisaties met een maatschappelijk doel. Dit heeft ze bewezen voor onder andere CD&V, ziekenhuizen Rustenburg, Jan Yperman, OLV Brugge, Jan Baptist Zelzate maar ook voor Transplantoux & Cliniclowns. Daarnaast heeft ze ervaring in quasi elke sector. Ze gelooft in creativiteit en de scheppende kracht van de mens als antwoord op maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen.

Gelijk in visie en creativiteit, verschillend in karakter en ervaring,
dat is onze meerwaarde in de begeleiding van uw project.

Onze werkwijze

DE MAYATHIEK - het laten geboren worden

De naam die we bedachten voor onze werkwijze – de Mayathiek – verwijst naar de Socratische Maieuthiek (vroedkunde). Net als de klassieke filosoof geven we geen pasklare antwoorden, maar helpen we mensen naar binnen te kijken, op zoek naar hun eigen antwoord om zo een waardevolle, authentieke bijdrage te leveren aan hun omgeving. Anders dan Socrates spreken wij niet alleen de ratio aan, maar de totale mens, met zijn gevoelens, zijn intuitie en zijn creativiteit.

De Maya’s zijn niet alleen een Zuid-Amerikaans volk met een zeer oude en rijke culturele geschiedenis. In het Hindoeisme is Maya de godin van de goddelijke creatieve kracht. En het Griekse maia betekent moeder.

We gaan op zoek naar het unieke potentieel dat binnen in elke mens aanwezig is. We creëren een context en reiken een mix van technieken aan om deelnemers bij hun eigen antwoord te brengen, om te laten ‘geboren worden’ wat in hen leeft.
Door zich in een veilige context kwetsbaar op te stellen, elkaar te beluisteren en te ondersteunen ervaren de deelnemers de dynamiek en de onverwachte mogelijkheden van hun uniek zijn, van samenwerken en samenleven vanuit verschil. Ze ervaren niet alleen de waarde van hun eigen ideeën, maar ook de inspirerende kracht van het beluisteren van de ideeën van anderen.

Creatieve technieken en meditatie geven ruimte aan intuïtie en gevoel. Gesprekken, voorbeelden en methodieken uit marketing, human resources en procesbeheer bieden rationele houvast en duidelijkheid.

Verdiepen       
Verbreden
Selecteren
Concluderen
      Visualiseren
Als je maar beluistert het eigen ritme wat er in je is en volgens dat ritme probeert te leven. Beluisteren, wat er opstijgt uit jezelf.
De enige zekerheid hoe je moet leven of wat je moet doen, kan toch alleen maar opstijgen uit die bronnen, die daar bij je zelf in de diepte borrelen.

Concreet

VISUALISEREN - het in de wereld zetten. Buiten begint binnen. Maar eindigt bij ons dus buiten.

We maken persoonlijke en groepsprocessen graag concreet door naar een tastbaar resultaat toe te werken. Door dromen en wensen in beelden om te zetten. Een collage, een tekening, een imagobeeld, een tekst of een andere creatieve vorm die de kern van wat mensen bij zichzelf en in hun organisatie ontdekken vasthoudt en die zichtbaar maakt wat ze naar buiten willen brengen.

We werken - ook op basis van een proces met mensen - aan logo’s, huisstijlen, inrichtingen en unieke kunstwerken die visueel vertalen waar een organisatie echt voor staat, omdat ze vertrekken van de wortels en de waarden zoals de mensen die de organisatie vormen die beleven.

Of we zorgen naast het gebruikelijke rapport voor een boek, een verhalenbundel, een kunstwerk, ... die het verhaal van de organisatie op een inspirerende manier gestalte geven.

Creatieve, zichtbare resultaten versterken identiteit en betrokkenheid, maken dromen en plannen tastbaar en zorgen dat het verhaal van uw organisatie toegankelijk wordt voor de wereld.

Referenties

PZ ONZE-LIEVE-VROUW BRUGGE

Doelstelling: met personeel zoeken naar verhaal van de toekomst & teambuilding Nieuw logo, stijl en toekomstverhaal gedragen door personeel

PC RUSTENBURG & INGELBURCH BRUGGE, PC JAN BAPTIST ZELZATE

Doelstelling: vertaling van het verhaal in slogan en visuele taal Aangepast logo, slogan, stijl en toekomstverhaal gedragen door personeel

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS IEPER

Doelstelling: fusie begeleiden door een nieuw verhaal
Nieuw gedeeld verhaal, logo, visuele stijl en inrichting buiten en binnen het gebouw

KERRE APOTHEEK LEUVEN, APOTHEEK MALEHOEK BRUGGE

Doelstelling: Eigen verhaal en verhaal eigen productlijn cosmetica
Nieuw gedeeld verhaal, logo, visuele stijl apotheek, visuele stijl eigen productlijn

DONDEYNEHUIS, LERKEVELD

Doelstelling: persoonlijke ontwikkeling van studenten - in groep Schilderen als proces van binnen naar buiten

SPES

Doelstelling: coördinatie netwerk en communicatie, lanceren nieuwe projecten Organisatie van workshops, en events, boekredactie
Uitbreiden en versterken netwerk

TWEEPERENBOOM

Diverse ontwikkelingstrajecten voor personen en organisaties binnen het programma- aanbod van Tweeperenboom

CERA

Opdracht: identi ceren, ontwikkelen en begeleiden van maatschappelijke projecten rond kunst & cultuur, armoedebestrijding en land- en tuinbouw

SINT-MICHIELSKERK LEUVEN

Doelstelling: vredesmissie concretiseren Artistiek-inhoudelijke dialoog tussen Christenen en Moslims

CKG DE SCHOMMEL

Traject rond verbindende waarden en verhaal. Workshops, trajectbegeleiding, concept en organisatie personeelsdag, resultaten visualiseren.
personeelsdag